Hotel Vivanta

Location: Srinagar

Rating: 5 star

Hotel Khyber

Location: Srinagar

Rating: 5 star

Hotel Hilltop

Location: Gulmarg

Rating: 4 star

Hotels In Gulmarg

S.No Name of the Hotel  Location  Rating
1 Khyber Gulmarg 5
2 Vintage Gulmarg 4
3 Hill top Gulmarg 4
4 Royal park Gulmarg 4
5 Pinespring Gulmarg 4
6 The Meadows Gulmarg 3
7 Alpine ridge Gulmarg 3
8 Affarwat Gulmarg 3
9 Green Park Gulmarg 3

Hotels In Pahalgam

S.No Name of the Hotel  Location  Rating
1 Hotel Pahalgam Inn Pahalgam 5
2 Hill top Pahalgam 4
3 Villagio Pahalgam 4
4 Pinespring Pahalgam 4
5 Mount view Pahalgam 4
6 Pine & Peak Pahalgam 4
7 Paradise Inn Pahalgam 3
8 Baisaran Pahalgam 3
9 Palestine Pahalgam 3
10 Aabshar Pahalgam 3
11 Fifthseason Pahalgam 3
12 Paristan resort  Pahalgam  3
 

Hotels In Srinagar

 
S.No Name of the Hotel  Location  Rating
1 Taj vivanta Srinagar 5
2 Grand Mumtaz Srinagar 4
3 RK Sarovar Srinagar 4
4 Grand Mahal Srinagar 4
5 Comrade Inn Srinagar 4
6 Pinespring Srinagar 4
7 Hotel Heaven Srinagar 4
8 Solar Residency Srinagar 4
9 Mannat Resort Srinagar 4
10 Royal Khazir Srinagar 3
11  Royal Batoo  Srinagar 3
12  Hotel Batra Srinagar 3
13  Four Season Srinagar 3
14  Regal Palace Srinagar 3
15  York Group Srinagar 3
16  Al-Azrah Srinagar 3
 17  Grand Mamta  Srinagar  3